Quí khách chuyển khoản nội dung: Điện thoại + Số đơn hàng. 

1. Techcombank chi nhánh Thăng Long.

Số tài khoản: 19023621705556

Chủ tài khoản: Phan Anh Vũ

2. Vietcombank chi nhánh Tây Hồ.

Số tài khoản: 0991000024842

Chủ tài khoản: Hà Mạnh Hải