Cáp điện thoại chính hãng tại Poma. 

Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00

Cáp Micro USB Zadez ZCC-MU07

75,000₫ 50,000₫
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00

Cáp USB Type-C Zadez ZCC-126

129,000₫ 50,000₫
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00

Cáp Type C to Type C Zadez ZCC-325

290,000₫ 203,000₫

Cáp Lightning MFI Zadez ZCC-259

290,000₫ 203,000₫
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00

Cáp Type C Zadez ZCC-328

260,000₫ 182,000₫

Cáp Type C LDNIO - 2m

180,000₫ 99,000₫
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00

Cáp Lightning Joyroom S-M336 - 1m

160,000₫ 112,000₫
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00

Cáp Lightning LDNIO - 2.4A - 2m

190,000₫ 99,000₫
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00

Cáp Lightning Joyroom S-M346

150,000₫ 105,000₫
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00
Kết thúc sau:
00 ngày
00
00
00