Quí khách chuyển khoản nội dung: Điện thoại + Số đơn hàng. 

1. Vietcombank

  • Chủ tài khoản: Trần Hữu Tùng
  • Số tài khoản: 0021000271874
  • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

2. Techcombank

  • Chủ tài khoản: Trần Hữu Tùng
  • Số tài khoản: 19026364464010
  • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.