Quí khách chuyển khoản nội dung: Điện thoại + Số đơn hàng. 

1. Techcombank chi nhánh Hoàng Cầu.

Số tài khoản: 19023621705556

Chủ tài khoản: Phan Anh Vũ

2. Vietcombank chi nhánh Thành Công

Số tài khoản: 0451000422092

Chủ tài khoản: Phan Anh Vũ